Informaţii

oct 2012 Picture 182.jpg

PROGRAMARE - EXAMEN, specializarea VIOARĂ
Luni, 30 ianuarie 2017

Clasa
Numele şi prenumele elevului
Ora
II
Ardelean Tudor
12.00

Barna Vlad


Berchi Adonis


Martin Melissa


Nicoară Rareș


Pop Alexandru


Pușcaș Cătălin

III
Breje Rafael
12.20

Mirișan Andreea


Stevar Tudor

IV
Buzaş Timea
12.30

Cioban Daiana


Gherman Alexia


Jurge Cristina


Şimon Darius

V
Ardelean Antonio
13.00

Horvat Miruna


Mocanu Dariana


Morar Simina


Niculaş Flaviu


Paşca Bianca


Pocol Andrei


Stoica Florin

VI
Bărbânţă Bianca
13.20

Lăcătuş Emanuela


Mare Oana


Rad Tania


Sabou Cătălin


Sfăt Denisa


Ţap Marisa

VII
Merca Flaviu
14.00

Miclăuş Iulia


Orţan-Pop Ciprian

VIII
Chiorean Andrada
14.15

Granți Alexandru


Hideg Paul


Iliuţă Ioana


Panc Daiana

IX
Kelemen Klaudia
14.45

Pop Cristian

X
Meseşan Ionuţ
15.00
XI
Chiş Ioan
XII
Iacob Alexandra


CALENDARUL

de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

în anul școlar 2014-2015


1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

18 mai 2015 Scris – Limba română 19 mai 2015 Citit – Limba română Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naționale 20 mai 2015 Matematică 21 mai 2015 Scris – Limba maternă 22 mai 2015 Citit – Limba maternă


2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

26 mai 2015 Limba română
27 mai 2015 Matematică
28 mai 2015 Limba maternă

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

2 iunie 2015 Limbă şi comunicare
3 iunie 2015 Matematică şi Ştiinţe ale naturii


ConcursuriBurse

Structura anului şcolar

Anul şcolar 2012-2013 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.
1. Clasele terminale au un alt regim: 33 de săptămâni de curs şi 4 săptămâni dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. Elevii claselor terminale vor încheia anul şoclar la data de 31 mai 2013.
2. Pentru clasa a VIII-a durata cursurilor este de 35 de saptamani, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării nationale. Cursurile se vor încheia în acest caz la data de 14 iunie 2013.
3. Excepţii:
Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ iî vigoare.
Pentru clasele din învăţământul profesional cu durată de doi ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Pentru învăţămantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.
4. Structura pe semestre:
Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013:
Semestrul I:
Cursuri - luni, 10 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012
În perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 22 decembrie 2012 - duminică, 13 ianuarie 2013
Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 6 aprilie 2013 - duminică, 21 aprilie 2013
Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013
Vacanţa de vară - sâmbătă, 22 iunie 2013 - duminică, 8 septembrie 2013
Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012.
Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.
Consultă ordinul MECTS aici.